Tak. Istnieje możliwość przegrania dysków typu MiniDisc  do pliku WAV, MP3. Możemy także utworzyć płytę CD w formacie CD - Audio.